Денић Глигорија Миодраг. Машинбравар, рођен је 1908. године у Прокупљу. Погинуо је приликом бомбардовања Ниша, 20. октобра 1943. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972