Делере Јулија Нада. Кожарска радница, рођена је 1917. године у Броду, на Сави. Пре рата живела је у Београду, где је активно учествовала у напредном радничком покрету. Учла њена је у КПЈ 1938. године.

У децембру 1941. године упућена је на партијски рад у Прокупље, где је почетком 1942. године, после одласка већине руководећих партијских активиста, руководила месном органи зацијом КПЈ.

Априла 1942. године ухапсили су је агенти београдске специјалне полиције и из Прокупља спровели у логор на Бањин ци код Београда, где су је 14. маја 1943. год. стрелали Немци.