Несторовић Василија Даринка Љупче. Студент медицине, рођена је 17. јуна 1920. године у Шишмановцу, код Прокупља.

Од 1924. године живела је са ро дитељима у Прокупљу, где је 1939. године завршила гимназију, Студи рала је на Медицинском факулте ту у Београду. Учествовала је у напредном студентском покрету. У 1941. години била је члан Ме сног комитета СКОЈ-а у Прокупљу, а почетком 1942. године, ступи да je у Топлички партизански од ред.

Августа 1942. године, за време .Aћимовићеве потере”, остала је са групом рањених и болесних бораца у земуници на Малом Јастрепцу. Када је непријатељ, 13. августа, открио и опколио земуницу, позивајући партизане на предају, она јe, ca још седморо бораца, извршила самоубиство.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972