Да ли је познат број занатских радњи и дућана у Прокупљу непосредно пред ослобођење од Турака децембра 1877. године?

Попис Имовине и лица одбеглог муслиманског становништва, који је извршен непосредно након ослобођења Топлице од Турака 1878. године, даје нам драгоцене податке и за време непосредно пре ослобођена Прокупља од Турака децембра 1877. године. Овим пописом обухваћени су и сви дућани и занатске радње у Прокупљу. На основу пописа се може закључити да су дућане и занатске радње поседовали муслимани, који су у то време важили за најбогатији слој. У Прокупљу је у то време било укупно 126 дућана од тога 122 су била смештена у две главне улице у граду. а остала четири у оближње споредне улице. Највећи број мусли манских власника је био са по једним дућаном (њих 72 сопствени ка). Са по два ду 15 власника, са три дућана три влас ника и двојица са четири до пет дућана. Из пописа се може закључити да су муслимани у Прокупљу држали сав занатлијско трговачки промет.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ