Да ли је познато колико је Черкеза живело на простopy Топлице у XX веку?

Черкези су народ чија је постојбина северо-западни део пла нине Кавказ. Због честих ратова са Русијом напустају своју посто бину и прелазе у Турску. Турци су их ради учвршћивања своје власти и сузбијања побуна православних народа насељавали на освојеним просторима. Тако су Турци у Прокупљу у XIX веку населили 100 черкеских породица. Неке су населили и у топличким селима. Следећи талас досељавања Черкеза је након 1864. године, када је око 200 черкеских породица стигло у Ниш. Одатле су они расељени у Прокупље, Куршумлију и по многим селима у Топлици. Они ће се на простору Топлие задржати све до 1878. године када се са повлачењем Турака и Арнаута повлаче и они. Остаће њихови домови који ће бити пописани пописом од 1. фебруара 1878. године. Тада је утврђен број черкеских домова, места у којима су живели, али не и њихово бројно стање.

Из пописа се види да су Черкези живели у следећим мести ма прокупачког среза: у Прокупљу – 120 породица, Велика Плана 81. Дона Плана – 24, Меровац – 21. Горна Трнава – 19, Булатова 13. Микуловац и Мрамор по 10. Ресинац -9. Баботинац – 7. Релинац – 6. Доња Речица – 2, и по једно домаћинство у Доњој Трнави Пашинцу и Горњој Речици.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ