Да ли постоје историјски извори који потврђују да су на простору Топлице живели Дардани?

Остаци материјалне културе пронађени истраживањем у

Топлици потврђују да је у области било живота и у пранс торијском периоду. Историјски извори нам, такође, потврђују да су на Топлице живели и Дардани, илирско племе.

Грчки историчар Херодот (живео око 484 – 425) у делу “Историја”, пише да су Дарданци живели на простору од Вардара

до Белог Дрима, Ниша и Западне Мораве. Из овога се види да је Топлица у овом простору, па према томе, на простору Топлице од тог времена па све до III века живели су Дарданци. Из писаних историјских извора се, такође, види да су у периоду од III до I века пре н.е. Дарданци били моћан народ и да су водили честе ратове са Македонцима. Њихову безбедност временом су угрозили Келти – племе Скордика.

Римским освајањем Македоније 146. године пре н.е. и њиховом тежњом да освоје просторе на северу све до Дунава угрожени су Дарданци и Скордисци. Но, ниједни ни дуги неће моћи да се одупру Римљанима који ће 9. године поставити своју границу на Дунаву. То управо значи да је простор Топлице још нешто ранн је био под влашћу Римске државе. Скоро два века под окупацијом Дарданци су успели да очувају своје специфичности, али процес романизације ће учинити своје тако да се они од III века не поми њу у историјским изворима

У писаним историјским изворима помињу се Дарданци као храбар народ који је живео од сточарства, земљорадње и лова Живели су брдским пределима ради лакше одбране. Сахрањивани су у заједничким гробљима. Једно такво гробље је археолошким истраживањима откривено и у селу Доња Топоница у Топлици.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ