Да ли је међу научницима било покушаја да одреде границу између Топлице и Добрича ?

 Покушаја је било. У ту групу научника спадају они научници који су у утврђивању границе Топлице, под Топлицом подразумевали област до Прокупља. Ти покушаји су углавном засновани на физичко-географским и друштвено-економским карактеристикама, на разликама у начину привређивања, обичајима, начину градње кућа, исхрани и другим разликама. Нико од њих није дао прецизну границу. Др. Вујадин Б. Рудић је условно одредио границу између Топлице и Добрича. По њему она би ишла линијом Пасјача – Бериље – Бабин Поток – Нова Божурна – Ђуревац Балиновац – Петровац – Клисурица – Јастребац. Ова замишљена линија је у ствари данашња “ граница” између територија општина Прокупље, Житорађа и Мерошина. Током века многе наведене разлике које су постојале између становника у горњем и доњем делу тока реке Топлице су се смањивале. Али и нова територијална подела Србије из 1993.године, стварањем округа (Топличког) у чијем саставу је општина Житорађа, довела је до тога да, бар у територијалном погледу, није потребно повлачити граничну линију између горњег и доњег тока реке Топлице.