Да ли је дошло до етничких промена након турског освајања Прокупља и Топлице 1454. године?

Већ са првом појавом Турака на Балканском полуострву, а нарочито након освајања дела Балкана, долази до миграције становништва. До етничких промена доћи ће и у Топлици. Већ при првом налету турске војске на простор Топлице српско становништво са ових простора напушта ову територију и бежи на север. Након турског освајања Топлице 1454. године, било је оних који нису желели да се покоре Турцима. Бежали су у планинске крајеве, а један мањи део бежи у северозападне делове Балкана. Тај почетни миграциони процес српског живља најснажније и најсликовитије је описао Његош следећим стиховима:

“Што утече испод сабље турске, што на вјеру праву не почули, што се не хће у ланце везати, то се збеже у ове планине. y да гинемо и крв проливамо, Да јуначки аманет чувамо.

Тако ће након турског освајања Прокупља и Топлице један број Срба отићи из Топлице. Мали број Турака ће се населити у Прокупљу и Куршумлији, а касније и у другим насељима. Тај ман ински етнички елеменат – Турци ће преузеће власт коју ће силом или милом одржавати више од четири века у Топлици.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ