Већ од првих дана након турског освајања Топлице било је оних који се нису мирили са турском влашћу па су се одметали у шуме и из заседе нападали Турке. Дакле, хајдука је било у Топлици, али не тако изражено као у другим крајевима. У многим истори јским изворима говори се о хајдучиjи у Топлици а на то нас упућују и многи до данас очувани називи као што су: Хајдучка чесма, Хајдучки кладенац итд. У близини Куршумлијске бање и данас пос тоји чесма која се зове “Хајдучка чесма”. На обронцима Пасјаче, код Житоравског Калета, постоји извор који се и данас зовс “Хајдучки кладенац”. Ови примери као и многи други поузданији извори су потврда за постојано хајдучије у Топлици.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ