Цветковић Љубисава Боривоје Парбо. Подофицир – под наредник, рођен је 6. септембра

  1. године у Прокупљу. Као присталица Комунистичке партије отпуштен је из војне слу жбе. У годинама пред други свет ски рат био је учесник у напред HOM купља. омладинском покрету Про

Ујесен 1941. године ступио је у Топлички партизански одред. Погинуо је као десетар Малојастребачке чете у борби с четници ма 3. марта 1942. године у селу Чу бури.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972