Цветковић Мартина Предраг. Матурант гимназије, рођен

је августа 1921. године у Тмави, код Куршумлије. Од 1934. године је похађао гимназију у Прокупљу, у ко joj jе матурирао 1942. године.

По завршетку школовања вратио се у своје село, где је као члан СКОЈ-а руководио омладинском организацијом. Погинуо је у борби с четницима за време седме неприја тељске офанзиве, 3. августа 1944. године у селу Трнавом Лазу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972