Да ли је познато чиме се бавило становништво Топлице у време владавине Немањића?

Географски положај, клима и природна богатства утицала су и на занимања становништва у Топлици. У равничарском делу становништво се бавило претежно пољопривредом (ратарство и повртарство), сточарством и пчеларством. У брдско-планинским пределима становништво се бавило сточарством. Но, поред наве дених занимања било је и оних који су се бавили и другим делат ностима, тако да је било и: ковача, поткивача, дрводељаца, зидара, грнчара и других занатлија. С обзиром да је кроз Топлицу про лазио важан трговачки друм, у већим местима била је развијена и трговина. Планински масиви око Топлице још од раније су познати по рудном богатству тако да ће то утицати да се становништво у брдским и планинским пределима бави и рударством. Нарочито је рударство развијено у Србији од доласка рудара Саса (од средине XIII века).

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ