Церовић Миодраг, ученик гимназије. Погинуо 1944. године у Босни.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972