Ценић Јована Благоје. Опанчарски радник, рођен је 1907.

године у Прокупљу.

Октобра 1941. године отишао je у Топлички партизански одред. Као борац Видовачке чете поги нуо је у борби с Бугарима и четницима, 12. априла 1942. године на Ргајском вису,

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972