Category: Prokupčani

Prokuplje u SRCU

STOJANOVIĆ MILAN

Стојановић Милан. Радник Железничке радионице у Нишу. Погинуо приликом савезничког бомбардовања Ниша, 20. октобра 1943. године. izvor – POD HISAROM…

STEBIH IGNJATA VERA

Стебих Игњата Вера. Ученица гимназије, рођена је 1927. годину у Прокупљу. Погинула је од бензинског бурета, избаченог из савезничког авиона,…

PERIĆ BRANISLAVA DARINKA

Перић Бранислава Даринка. Ученица гимназије, ровена је 1930. године у Прокупљу. Погинула је са оцем Браниславом, августа 1944. године. izvor…

PERIĆ MIHAILA BRANISLAV

Перић Михаила Бранислав. Свештеник, рођен је 1900. године у Прокупљу. Погинуо је приликом ваздушног бомбардовања бугарске посаде у Прокупљу, 20.…

PANTIĆ UROŠA DUŠAN

Пантић Уроша Душан. Заваривач, рођен је 1914. године у Прокупљу. Погинуо је приликом савезничког бомбардовања Ниша, 20. октобра 1943. године.…

MIJALKOVIĆ DUŠANA MIROSLAVA

Мијалковић Душана Мирослава. Домаћица, рођена је 1927. године у Прокупљу. Погинула је за време напада савезнич ких ваздухопловних снага на…

KONSTANTINOVIĆ ZAHARIJA NENAD

Константиновић Захарија Ненад. Свршени богослов, ро Бен је 1907. године у Житном Потоку. Погинуо је приликом на пада из ваздуха…

IGNJATOVIĆ VASILIJE

Игњатовић Василије. Датум и место рођења неутврђени. Погинуо приликом ваздушног бомбардовања Прокупља, 20. ав густа 1944. године. izvor – POD…

ZDRAVKOVIČ JAKOVA MAGDALENA

Здравковић Јакова Магделена. Домаћица, рођена је 1893. године у Вуковару. Погинула је приликом напада савезничких ваздухопловних снага НОВЈ на бугарски…

DENIĆ GLIGORIJA MIODRAG

Денић Глигорија Миодраг. Машинбравар, рођен је 1908. године у Прокупљу. Погинуо је приликом бомбардовања Ниша, 20. октобра 1943. године. izvor…

ARANĐELOVIĆ CVETANA HRANISLAV

Аранђеловић Цветана Хранислав. Радник Железничке радионице у Нишу, рођен је 1915. године у Прокупљу. Погинуо је приликом бомбардовања Ниша, 20.…

CVETKOVIĆ PETRA VASILIJA

Цветковић Петра Василија. Домаћица, рођена је 1895. године. Умрла је 1944. године од последица батинања у бугарском затвору у Прокупљу.…

CAKIĆ DRAGOSLAVA RADMILA

Цакић Драгослава Радмила. Домаћица. Погинула је од експлозије ручне бомбе, 1945. године. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

CAKIĆ MILENKA MIRSA

Цакић Миленка Мирса. Домаћица, рођена је 1876. године. Убили су је Немци на одступању из Прокупља, септембра године. izvor –…

HADŽI-TONIĆ DRAGUTIN SINIŠA

Хаџи-Тонић Драгутина Синиша. Кафеџија (раније поштански службеник), рођен је 3. маја 1901. у Прокупљу. Ухапшен је 1944. године и из…

TRIFUNOVIĆ TODORA DOBRIVOJE

Трифуновић Тодора Добривојe. Koвач, рођен jе 1891. го дине. Ухапсили су га Бугари и предали Немцима. Умро је y концентрационом…

STEFANOVIĆ MILANA RADMILA

Стефановић Милана Радмила. Домаћица, рођена је 1912. године. Убили су је Немци на повлачењу кроз Прокупље, септембра 1944. године. izvor…

STEFANOVIĆ DRAGI

Стефановић Драги. Физички радник, робен је око 1875. године. Убили су га руски белогардејци приликом повлачења из Прокупља, септембра 1944.…

STEFANOVIĆ SAVE BLAGOJE

Стефановић Саве Благоје. Цревар, рођен је 1878. године Заклали су га Бугари у Прокупљу, 14. јуна 1944. године у њего…

STANIĆ MARKA MILIĆ

Станић Марка Милић. Пензионер, рођен је 1896. године. Убили су га Бугари, на путу од Прокупља ка Добротићу, октобра 1943.…

SPASIĆ RANĐELA DRAGOLJUB

Спасић Ранѣела Драгољуб. Седларски радник, рођен је 1921. године у Прокупљу. Стрељали су га Немци у Крагујевцу. октобра 1941. године.…

RADENKOVIĆ RADENKA RANĐEL

Раденковић Раденка Ранђел. Земљорадник, рођен је 1869. године. Јуна 1944. године ранили су га руски белогардејци у седу Добротићу, од…

POPOVIĆ JOVANA BRANKO

Поповић Јована Бранко. Физички радник, рођен је 1891. године. Неутврђеног датума стрељали су га Немци у логору на Бањици. izvor…

PJEVAC PETRA MIHAILO

Пјевац Петра Михаило. Пензионер, рођен је 1887. године. Стрељали су га Немци на последњем повлачењу кроз Прокупље, октобра 1944. године.…

PETROVIĆ PAVLA MILOJE

Петровић Павла Милоје. Ученик гимназије, рођен је 17. јуна 1923. године у Доњем Милановцу. Од априла 1941. године је живео…

PETROVIĆ KOSTE JORDAN

Петровић Косте Јордан. Земљорадник, рођен је 1900. године. Убили су га Немци на повлачењу кроз Прокупље, септембра 1944. године.

PANAJOTOVIĆ RISTE PETAR

Панајотовић Ристе Петар. Трговац, рођен је 1909. године. Ухапшен је јануара 1942. године и у марту исте године су га…

OSMANOVIĆ RASIMA MICA

Османовић Расима Мица. Рођена је 1937. године у Прокупљу. Погинула је од минобацача приликом повлачења Немаца на Прокупља, септембра 1944.…

NIKOLIĆ RAŠE PETAR

Николић Раше Петар. Сточарски трговац. Година рођења није утврђена. Убили су га четници Драже Михаиловића, маја 1944. године у Прокупљу.…

MUČALICA MILOSAVA MILEVA

Мучалица Милосава Милева. Домаћица, рођена је 1894. године у Берану, у Црној Гори. Од 1918. године је живела у Про…

MUTIĆ ZUDIJA RUVČE

Мутић Рувче. Ковач, рођен је 1908. године. Ухап шен је као таоц у Прокупљу и 1943. године стрељан на Бубњу.…

MUTIĆ ZUDIJA BEKA

Мутић Зудија Бека. Ковач, рођен је 1897. године. Ухапшен је као таоц и из Прокупља спроведен у Ниш, где су…

MAKIĆ MAKE JAŠAR

Макић Маке Јашар. Ковач, рођен је 1869. године. Убила га бугарска патрола на улици у Прокупљу, ноћу, после полицијског часа,…

LOVIĆ MILE RADIŠA

Ловић Миле Радиша. Судски службеник, рођен је 1900. године. Стрељали су га четници Драже Михаиловића, јула 1944. године. izvor –…

KURTEŠEVIĆ KURTEŠA BAJRAM

Куртешевић Куртеша Бајрам. Железнички радник, рођен је 1907. године. Стрељали су га Немци на Бубњу. izvor – POD HISAROM –…

KASUMOVIĆ KASUMA MUSTAFA

Касумовић Касума Мустафа. Ковач, рођен је 1898. годи не. Ухапшен је као таоц и из Прокупља спроведен у Ниш, где…

JOVIĆ DANILA DRAGAN

Јовић Данила Драган. Машински инжењер, рођен је 1910. године у Прокупљу. Стрелали су га Немци у Краљеву, 15. октобра 1941.…

ZOTOVIĆ JOVANA RADOVAN

Зотовић Јована Радован. Учитељ, рођен је 1910. године Ухапшен је 9. марта 1943. године у Прокупљу и интерниран у Аустрију,…

ŽIVKOVIĆ KOSTE DOBRIVOJE

Живковић Косте Добривоје. Рабаџија, рођен је 1900. године. Убили су га Немци на железничкој станици у Прокупљу, 1. маја 1944.…

DIMIĆ GVOZDENA PELAGIJA

Димић Гвоздена Пелагија. Домаћица, рођена је 1912. го дине. Стрељали су је Немци, на одступању кроз Прокупље, септембра 1944. године.…

DEMIROVIĆ ASANA ŠANKO

Демировић Асана Шанко. Физички радник, рођен је 1928. године. Ухапшен је у бекству са принудног рада у руднику лискуна у…

BUDIĆ ILIJE MILOŠ

Будић Илије Милош. Опанчар, рођен је 1916. године. Ум po je 25. децембра 1944. године од последица батинања у немач…

BAHTIJAREVIĆ BEJTE ASAN

Бахтијаревић Бејте Асан. Физички радник, рођен је 1912. године. Ухваћен после бекства са принудног рада у руднику AHCKYHa y Добротићу…

ASANOVIĆ ŠABIJA ASAN

Асановић Шабија Асан. Ковач, рођен је 1898. године. Ухапшен је као таоц и стрељан 1943. године на бубњу. izvor –…

ARSIĆ DANILA LJUBODRAG

Арсић Данила Љубодраг. Ученик гимназије. Погинуо од експлозије немачке бомбе. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

ALEKSIĆ STAVRE DUŠAN

Алексић Ставре Душан. Трговац, рођен је 1879. године. Стрељали су га Немци на повлачењу кроз Прокупље, октобра 1944. године.

AZIROVIĆ AZIRA AJET

Азировић Азира Ајет. Зидарски радник, рођен је 1890. године. Ухапсили су га Бугари, спровели га у немачки концен трациони логор…

CEROVIĆ MIODRAG

Церовић Миодраг, ученик гимназије. Погинуо 1944. године у Босни. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

STOJANOVIĆ MILUTIN

Стојановић Милутин, студент технике, родом из Горњег Дреновца. Погинуо марта 1942. године у Магашу. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN…

STANKOVIĆ VITOMIR

Станковић Витомир, ученик гимназије. Стрељали су га четници. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

RISTIĆ JOVAN

Ристић Јован, ученик гимназије. Погинуо 1945. године на Сремском фронту. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

RANĐELOVIĆ STOJAN

Ранђеловић Стојан, ученик гимназије. Погинуо 1944. године у Блацу. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

RAKIĆ SLAVOLJUB

Ракић Славољуб, ученик гимназије. Погинуо у логору у Бечу, 1945. године.

RAIČEVIĆ BORIVOJE

Раичевић Боривоје, ученик гимназије. Подлегао ранама у Босни, 1944. године. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

PROTIĆ STANIMIR

Протић Станимир, ученик гимназије. Погинуо 1944. год. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

NIKOLIĆ DANILO

Николић Данило, ученик гимназије. Подлегао ранама y Нишу, 1945. године. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

MILUTINOVIĆ ĐORĐE

Милутиновић Ђорђе, ученик гимназије. Погинуо 1945. године. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

MIKIĆ LJUBISAV

Микић Љубисав, свршени ученик гимназије, родом из Поточића. Погинуо 1944. године. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972

MIJAJLOVIĆ MIODRAG

Мијајловић Миодраг, ученик гимназије. Погинуо 1944. године код Арбанашке. izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972