Category: Moje Prokuplje

Moje Prokuplje

Koja je ruda vađena kod Đavolje Varoši?

Која је руда вађена у близини Ђавоље вароши у средњем веку? у непосредној близини Ђавоље вароши, природном феномену јединствене лепоте,…

KOJE OBLASTI JE STEFAN NEMANJA DOBIO?

Које области је Стефан Немама добио на управљање средином XII века? Родбинске везе Стефана Немање са рашким жупаном и зетском…

KADA SU STARI SLOVENI NASELILI TOPLICU?

Када Словени насељавају Топлицу и како је територи јално организована та словенска област? Прве упаде словенских племена на Балканско полуострво…

DA LI SU U PROKUPLJU I TOPLICI ŽIVELI DARDANI?

Да ли постоје историјски извори који потврђују да су на простору Топлице живели Дардани? Остаци материјалне културе пронађени истраживањем у…

KAKO SU ŽIVELI RIMLJANI U PROKUPLJU?

Како су Римљани наметали своју власт покореним областима? У све новоосвојене области, па и у Топлицу. Римљани су своју власт…