Цакић Милутина Хранислав. Трговачки помоћник, рођен је 1920. године у Прокупљу.

У првим месецима окупације 1941. године био је члан ак тива прокупачких трговачких радника. Ухапшен је 26. јануара 1942. године у Нишу и 12. фебру ара исте године стрељан на Бубњу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972