Чакић Божидара Борђе Миладинче. Берберски радник, рођен је 15. марта 1921. године у

Прокупљу. Новембра 1941. године ступио je y Топлички партизански одред.

У борби с Бугарима на Пасја чи. 13. фебруара 1942. године, ра њен је, заробљен и спроведен у се ло Бублицу, код Житног Потока, где су га 16. истог месеца стреља ли Бугари.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972