Caffe bar „Autotehna“

Kralja Petra br. 43, 18410 Kočane