Будић Обрада Вишеслав. Ученик гимназије, рођен је 19. августа 1923. године у Прокупљу. Као матурант гимназије, септембра 1944. године, ступио је у Народноослободилачку воj ску. Био је санитетски референт чете у другој пролетерској дивизији. Разболео се од тифуса и умро 31. августа 1945. год.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972