Будић Илије Милош. Опанчар, рођен је 1916. године. Ум po je 25. децембра 1944. године од последица батинања у немач ком затвору.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972