Бранковић Тодора Добрица.

Кројачки радник, рођен је 28. децембра 1922. године у Прокупљу.

Као напредан омладинац учла њен је 1941. године у КПЈ. Руково дио је активом прокупачких кро јачких радника и био борац месне партизанске чете. Пред крај 1941. године упућен је на партијски рад у Ниш.

Децембра 1941. године ухватили су га полицијски агенти на ниш кој железничкој станици и спрове ли та у немачки концентрациони Логор на Црвеном крсту.

Неутврђеног датума 1942. године стрељан је на Бубњу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972