Благојевић Ристе Божидар. Физички радник, рођен је 7. јануара 1920. у Прокупљу. У Народноослободилачку војску је ступио септембра 1944. године. Погинуо је као борац Четврте црногорске пролетерске бригаде у борби с Немцима за ослобо ђење Краљева, у селу Витановцу. 4. октобра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972