Алић Драгутина Благоје. Физички радник, рођен је 1926. године у Прокупљу. Погинуо је као борац Треће српске брига де у борби против Немаца, неутврђеног датума и на непозна том месту октобра 1944. године у Јабланици.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972