Беговић Петка Бранислав. Ученик гимназије, рођен је 27. септембра 1927. године у Речници, код Куманова. Од априла 1941. године живео је у Прокупљу, где је похађао гимназију. У јесен 1943. године прекинуо је школовање и ступио у Четврту Српску бригаду. Погинуо је као политички комесар чете у борби с Немцима на сремском фронту, 21. јануара 1945. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972