Беговић Лазара Драгомир Недо.

Матурант гимназије, рођен је 1920. године у Коњарин ку, код Прокупља. Као ученик сел мог разреда гимназије, ухапшен је јула 1939. године, због пропагира ња марксизма, и спроведен је у затвор на Ади Циганлији, код Бе ограда. По изласку из затвора, на ставио је школовање у Лесковцу. где је 1941. године завршио гимна зију.

У лето 1941. године учествовао је у организовању устаничког по крета у селима на Пасјачи и био је један од првих бораца Топличког партизанског одреда. Погинуо је 9. априла 1942. године у борби с Бугарима код села Растовнице, недалеко од Прокупља.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972