Бастић Вицка Крешимир. Ученик учитељске школе, ро Бен је 12. фебруара 1926. године у Прилепу. Од детињства je са родитељима живео у Прокупљу, где му је отац био учитељ. Јануара 1944. године придружио се партизанима. Поги нуо је као политички комесар чете Пете српске бригаде, 19. септембра 1944. године, у борби с Немцима у Горњој Шаторњи недалеко од Крагујевца.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972