Арсић Ђорђа Милан Жаца. Казанџија, рођен је 1913. године у Прокупљу. Од 1941. године је био

на страни народно-ослободилачког покрета. Погинуо је као борац Команде места у Миљковици, 23. октобра 1944. године у Доњој Топоници, кол Прокупља. Асановић Асана Лата. Ковачки радник, рођен је 1925. го дине у Прокупљу. У Народноослободилачку војску је ступио

августа 1944. године и био је борац Четврте црногорске пролетерске бригаде.

Погинуо је у борби против Немаца, приликом ослобође ња Краљева, новембра 1944. године, у селу Драгосинцу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972