Арсић Ђорђа Драгутин Жандарче. Обућарски радник, рођен је 1904. године у Доњој Ко њуши, код Прокупља. До другог светског рата живео је у Прокупн љу, где је био један од истакнути јих радничких бораца.

Од 1941. године обављао је по верљиве задатке месног партиј ског руководства.

Маја 1944. године ухапсили су га Немци и спровели у Лесковац. где су га после мучења стрељали 7. јуна 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972