Арсић Данила Љубодраг. Ученик гимназије. Погинуо од експлозије немачке бомбе.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972