Аранђеловић Алексе Душан Јавор. Берберски радник, рођен је 6. маја 1917. године у Про купљу. Октобра 1941. године сту пио је у Топлички партизански од ред. Истакао се у борби за ослобо Бење Куршумлије од Пећанчевих четника, 16. фебруара 1942. године.

Погинуо је као командир Коса ничке чете у борби с четницима у селу Сварчи, 28. фебруара 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972