Антонијевић Љубисав, ученик гимназије, родом из Ресинца. Удавино се 1945. у Дрини.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972