Јармове су убацили у кола, уз бочне ивице
запреге. Пут су одмах наставили, а у Прокупље стигоше
када је у њега стигла и ноћ. Градић од око четири
хиљада становника, био је препун људи. Било их је бар
пет пута више него што има житеља. Скупила се војска,
не може да се приђе ни првим кућама. Свуда гужва, и по
путу, и поред њега. Свако тражи неко преноћиште.
Мајор Синђелић поведе своје београдске
сапутнике кроз масу света. Оштрим погледом забрани
Лазару, Учи и Јанаћку да сврате у једну од двадесетак
кафана које су угледали.