21. 05.Svetski dan za kulturnu raznolikost, dijalog i razvoj